Miesięczne Archiwum: maj 2024

Od krzemienia do pierścienia

Na przełomie kwietnia i maja odbyły się dwie wycieczki do Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Jako pierwsi odwiedzili mury grudziądzkie uczniowie klasy 3b, dnia 24 kwietnia. Natomiast  uczniowie klasy 3a, odwiedzili 7...

Dzień Europejski

Dnia 7 maja b. r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „Dzien Europejski”. Projekt trwał od 20.03 do 6.05.24 r. i skierowany był do uczniów klas 4-8. Każda klasa wylosowała kraj...

Konstytucja 3 maja

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych Ameryki) spisaną konstytucję, nazwaną później „ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny”. Uczniowie klasy 5 a pod dowództwem...

Skip to content