Stołówka szkolna

W roku szkolnym 2020/2021 stawka żywieniowa wynosi 3,00 zł

Opłata za obiady w:

Styczeń   30,00 zł (10 dni x 3,00 zł)
Luty         60,00 zł (20 dni x 3,00 zł)
Marzec    69,00 zł (23 dni x 3,00 zł)

Opłata powinna być uiszczona do 20-tego dnia każdego miesiąca. Wpłaty można przelewać na konto lub bezpośrednio u intendenta szkoły codziennie w godzinach od 600 do 1400

NA KONTO NIE MOŻNA WPŁACAĆ OPŁATY ZA HERBATĘ.

Dane do przelewu:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu,
ul Szkolna 20a, 86-160 Warlubie
nr konta 83 8173 0005 2002 0018 5026 0001

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Dzieci, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą liczone w pierwszych dniach żywienia. Doliczone zostaną z chwilą uiszczenia  i zaksięgowania na koncie bankowym w/w należności.
W razie pytań prosimy o kontakt z intendentem pod nr tel. 52 33 26 161 lub 607 139 457. Bardzo prosimy o terminowe regulowanie opłat za obiady w stołówce szkolnej. Brak wpłaty uniemożliwia rozliczenie się.

Skip to content