Rodo

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu jest Dyrektor Szkoły, ul. Szkolna 20A, 86 – 160 Warlubie, e-mail: pspwar@o2.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest p. Krzysztof Kiełbasa adres e mail: krzysztof.kielbasa@cbi24.pl

Skip to content