Trzydniowe zmagania, czyli egzamin ósmoklasisty

W dniach 24-26.05.2022 r. ósmoklasiści naszej szkoły, tak jak ich rówieśnicy w kraju, przystąpili do egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kl. VIII musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Pierwszego dnia odbył się egzamin z języka polskiego. Arkusz standardowy zawierał 19 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów – „Zemsty” Aleksandra Fredry i  „Pochwały przyjaźni” Andrzeja Kojdera.  Uczniowie mieli do napisania zaproszenie oraz  jedną z dwóch form: rozprawkę albo opowiadanie. Najtrudniejsze, zdaniem naszej młodzieży, były zagadnienia sprawdzające ich wiedzę z gramatyki.

W środę pracowali z arkuszami z matematyki. Po opuszczeniu sal egzaminacyjnych, często przed upływem wyznaczonego czasu, wyrażali miłe zaskoczenie. Zgodnie stwierdzili, że test był łatwiejszy, niż się spodziewali.

Czwartek był ostatnim dniem zmagań. Uczniowie przystąpili, zgodnie ze złożoną deklaracją, do egzaminu z języka obcego nowożytnego. W naszej szkole ósmoklasiści sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności z j. angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Na ogłoszenie wyników, które są kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, musimy poczekać do 1 lipca 2022 r. Zaświadczenia będą wydawane 8 lipca br. Życzymy jak najwyższych wyników, żeby każdy uczeń został przyjęty do wymarzonej szkoły średniej.

Możesz również polubić…

Skip to content