Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Pragnę przypomnieć Rodzicom, którzy nie złożyli wniosku lub deklaracji o przyjęciu dziecka do przedszkola o terminie rekrutacji, który upływa w piątek 20 marca 2020 r. Wnioski o przyjęcie, bądź deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania można pobrać poniżej lub w zakładce Rekrutacja 2020/2021, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji. Wypełnione wnioski lub deklaracje można wrzucić do wystawionej urny przy wejściu do budynku szkoły lub podpisane i zeskanowane wysłać pocztą na adres pspwar@o2.pl

Może Ci się również spodoba