Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – klasy I-III

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, informuje, że od 25 maja w naszej szkole mogą zostać uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) dla uczniów klas I-III w godzinach od 8.00–12.30. Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci, których rodzice mają problem zapewnienia opieki dla swoich pociech, ponieważ sami pracują zawodowo. Pragnę nadmienić, że udział dziecka w zajęciach opiekuńczych nie zwalnia ucznia z obowiązku realizacji podstawy programowej realizowanej zdalnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
W zakresie dowozu i wyżywienia ucznia obowiązuje forma indywidualna. Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt poprzez e-dziennik, lub telefonicznie ze swoimi wychowawcami, którzy przekażą informacje do dyrekcji szkoły do 22 maja (piątek) W szkole obowiązywać będą szczegółowe procedury reżimu sanitarnego zgodne z wytycznymi GIS, MEN,MZ, dostępne procedury w zakładce dokumenty szkoły.

Może Ci się również spodoba

Skip to content