Egzamin ósmoklasisty w reżimie sanitarnym Koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach 16-18 czerwca 2020r. Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z pandemią koronawirusa przesunięto terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. Na egzaminie obowiązywał reżim sanitarny, zgodny z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zapisano w nich m.in., że na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Uczeń nie mógł uczestniczyć w egzaminie także wtedy, jeśli był objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo mieszka z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Egzamin odbywał się w niezwykłych warunkach, w niezwykłych czasach.

W końcu ruszyły trzydniowe zmagania: pierwszego dnia uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka obcego. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie mógł go pisać w drugim terminie: 7-9 lipca. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia . Po napisaniu uczniowie  stwierdzili, że egzamin wcale nie był taki trudny. Chociaż był wśród nich lęk, bo i forma przygotowania tym razem była odmienna.

Historyczny egzamin ósmoklasisty 2020 już za nimi, papiery do szkół złożone, pozostało  teraz tylko czekać na wyniki rekrutacji. Trzymamy kciuki! Zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zostaną przesłane do szkół około 31 lipca. Życzymy absolwentom spełnienia wrześniowych oczekiwań w nowym, kolejnym etapie kształcenia.

Galeria zdjęć

Może Ci się również spodoba

Skip to content