PSP Warlubie official

Oddziały przedszkolne – informacja

Po dzisiejszym spotkaniu organu prowadzącego z dyrektorami szkół Gminy Warlubie, analizując liczbę zgłoszeń oraz argumenty mające na celu przede wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo i dobro dziecka, informuję, że przedszkole będzie nieczynne do odwołania. Pragnę przypomnieć,...

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nad dziećmi w oddziale przedszkolnym

Drodzy Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych Informuje, że rodzice pracujący (z pierwszeństwem tych, którzy pracują w określonych gałęziach gospodarki: pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Drodzy Ósmoklasiści!

Piszę do Was mając nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i nadal chętnie uczycie się korzystając ze zdalnego nauczania. Rozwijacie swoje pasje i zainteresowania mimo trudnej sytuacji. Jeśli nie jest to możliwe praktycznie, jak w...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice. Pragnę przypomnieć, że od dnia dzisiejszego tj. 21.04. – 24.04.2020r. (piątek) odbywa się rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu na rok szkolny 2020/2021. Wniosek można...

Akcja „Kartka wielkanocna”

W okresie przedświątecznym, uczniowie klas I-IV oraz oddziałów przedszkolnych, zostali zaproszeni przez pedagoga i wychowawcę świetlicy do wzięcia udziału w akcji „Kartka wielkanocna”. Zadanie polegało na wykonaniu kartki dowolną techniką i przesłaniu jej na...

Szkolna Platforma Edukacyjna

Uruchamiamy rozwiązanie do zdalnego nauczania – uczenia się. Zintegrowany system oparty o najbardziej znane i uznane rozwiązanie na Świecie – platformę moodle. W skrajnym przypadku z rozwiązania można korzystać również na urządzeniach mobilnych. Wszystkie...

Uwaga Kociewiacy!

W związku z zaistniałą sytuacją,  odwołuje się Galę Kociewską w Warlubiu, która miała się odbyć 3 kwietnia 2020 r. Jednocześnie informujemy, że powiadomimy o terminie rozdania nagród.  Organizatorzy

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Pragnę przypomnieć Rodzicom, którzy nie złożyli wniosku lub deklaracji o przyjęciu dziecka do przedszkola o terminie rekrutacji, który upływa w piątek 20 marca 2020 r. Wnioski o przyjęcie, bądź deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania można...