Informacja o ubezpieczeniu szkolnym 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu, w porozumieniu z Radą Rodziców przy PSP oraz Radą Rodziców w Oddziałach Przedszkolnych, informuje, iż pojawiła się możliwość ubezpieczenia grupowego dzieci na rok szkolny 2020/2021.

W związku z podjętymi działaniami przez Radę Rodziców, na rok 2020/2021 wypracowano możliwość ubezpieczenia grupowego, na zasadach podobnych jak w poprzednich latach. Firmą ubezpieczającą będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, reprezentowane przez panią Dorotę Wejdebach, składka wyniesie: 32 zł.

 Szczegółowe informacje będą przekazane w pierwszym tygodniu szkoły. Wpłaty będą dokonywane w szkole. Dyrektor przypomina również, iż rodzice mają obowiązek ubezpieczenia dziecka na rok szkolny. Osoby, które wybrały ubezpieczenia indywidualne proszone są o przedłożenie do dnia 20 września 2020 r. dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie do Skarbnika RR w Warlubiu pani Moniki Szydłowskiej (pokój nr 18a).

Może Ci się również spodoba