Stołówka szkolna

Od dnia 1stycznia 2021 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy.

Dane do przelewu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego
w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie
Nr konta: 83 8173 0005 2002 0018 5026 0001

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Od 01.01.2020 r. będzie możliwość dokonywania wpłat za obiady na konto SAPO i u Intendenta. Na konto NIE MOŻNA wpłacać opłaty za herbatę. Wzór przelewu, nr konta i należność za dany miesiąc będzie podany na stronie PSP Warlubie i na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej. Dzieciom z Oddziału Przedszkolnego Intendent będzie obliczał należność za dany miesiąc i przekaże do wychowawcy danej grupy. Wpłata za wyżywienie musi być  zaksięgowana  na koncie SAPO  do 20-tego dnia każdego miesiąca.

Może Ci się również spodoba